Hotline : 0979 198 421 - 0974 567 865


Ngọc Thạch 37 phân phối cỏ nhân tạo miền trung, phân phối cỏ nhân tạo đà nẵng, cỏ nhân tạo, cỏ nhân tạo tốt nhất, cỏ nhân tạo giá rẻ

Luật thi đấu 2007: Luật 1- Sân thi đấu

Câu hỏi 1: Nếu xà ngang bị gãy trong khi trận đấu đang diễn ra trong khuôn khổ một cuộc thi đấu và không có phương tiện nào để thay thế hoặc sửa chữa, có hoãn trận đấu không?
Trả lời: Có. Xà ngang là một phần của khung thành và bắt buộc phải có xà ngang khi thi đấu.

Câu hỏi 2: Có được phép kẻ sân bằng đường kẻ đứt quãng hoặc đào thành rãnh không?
Trả lời: Không

Câu hỏi 3: Thủ môn hoặc cầu thủ khác kẻ một đường vạch trên sân bằng chân khi không được phép thì trọng tài xử lý như thế nào?
Trả lời: Nếu trọng tài biết được việc này trước khi trận đấu bắt đầu, cầu thủ vi phạm sẽ bị phạt thẻ vàng vì đã có hành vi phi thể thao. Nếu trọng tài biết được sự việc được thực hiện trong trận đấu, cầu thủ sẽ bị phạt thẻ vàng ở lần bóng ngoài cuộc tiếp theo, vì hành vi phi thể thao.

Câu hỏi 4: Có thể kẻ những đường kẻ không được cho phép theo Luật 1 trên sân không?
Trả lời: Không. Chỉ được kẻ những đường đã được cho phép theo Luật 1 trên sân.

Câu hỏi 5: Khi chuẩn bị đá phạt góc, cầu thủ của đội phòng ngự có được phép ở gần hơn so với vạch 9,15m cách khu phạt góc không?
Trả lời: Không. Những đường kẻ này là tùy chọn và được sử dụng để hỗ trợ trọng tài. Tất cả các cầu thủ của đội phòng ngự phải cách cung phạt góc ít nhất 9,15m cho tới khi bóng vào cuộc.


 


Câu hỏi 6: Có bắt buộc phải có lưới trong khung thành không?
Trả lời: Không. Nhưng phải có lưới nếu Điều lệ giải quy định.

Câu hỏi 7: Quyết định 4 trong Luật 1 của IFAB quy định rằng không được quảng cáo thương mại cách đường biên dọc ít hơn 1m. Quy định này có bắt buộc đối với các biển đặt ở biên ngang không?
Trả lời: Có. Mọi biển quảng cáo đều phải cách đường ranh giới của sân ít nhất 1m.